Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

KaraluchowyBlok
18:51
5957 3ef7 500
dżemik dżem chętnie jem
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viatfu tfu
KaraluchowyBlok
18:47
KaraluchowyBlok
18:47
7641 d6c9 500
Reposted fromtfu tfu viazupson zupson
KaraluchowyBlok
18:40
9282 88be 500
Reposted fromtfu tfu
KaraluchowyBlok
18:39
7690 d150 500
fys
Reposted fromlooque looque viamolotovcupcake molotovcupcake
KaraluchowyBlok
18:38
KaraluchowyBlok
18:13
Reposted fromgruetze gruetze viajossie jossie

July 30 2017

KaraluchowyBlok
23:47
6368 a800
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutoflove outoflove
KaraluchowyBlok
23:46
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viacyanidesun cyanidesun
KaraluchowyBlok
23:46
7499 4356
Reposted fromtfu tfu viaSardion Sardion
KaraluchowyBlok
23:41
5227 34fc
Reposted fromtfu tfu viaSardion Sardion
KaraluchowyBlok
23:39
4552 feee 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaOsorkonius Osorkonius

July 27 2017

KaraluchowyBlok
17:21
8939 0f93 500
KaraluchowyBlok
17:20
KaraluchowyBlok
17:20

July 20 2017

KaraluchowyBlok
00:10
Kobieta nigdy się nie zaleca, jedynie wyraża zgodę. W przeciwnym wypadku samiec daje nogę. Ona musi sprawić, by miał wrażenie, że pomysł wyszedł od niego, że to on panuje nad sytuacją. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
00:10
00:09
KaraluchowyBlok
00:09
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem.
I niech przyjdzie piąta,
o ile mamy dalej żyć.
— Szymborska
KaraluchowyBlok
00:04
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl