Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

KaraluchowyBlok
18:11
4630 1572
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagruetze gruetze
KaraluchowyBlok
09:05
4090 af45 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
KaraluchowyBlok
08:54
Reposted fromkaiee kaiee viaOsorkonius Osorkonius
KaraluchowyBlok
08:52
4360 fb40 500
Reposted frompollywood pollywood viamuladhara muladhara

April 14 2018

KaraluchowyBlok
23:06
KaraluchowyBlok
23:01
8918 eead 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaoutoflove outoflove
KaraluchowyBlok
23:00
KaraluchowyBlok
22:58

April 13 2018

KaraluchowyBlok
21:45
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
KaraluchowyBlok
21:40

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
KaraluchowyBlok
21:39
6884 8293 500
Reposted fromfascinated fascinated viaoutoflove outoflove
KaraluchowyBlok
21:18
KaraluchowyBlok
21:16
4395 8120
21:16
2897 119b 500
Reposted frombrumous brumous viablackheartgirl blackheartgirl
KaraluchowyBlok
20:47
Najgorsze nie było to, że odczuwałem smutek.
Najgorsze było to, że naprawdę nic nie czułem.
— Piotr Bucki – Złap równowagę. Jak mądrze żyć z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym?
Reposted fromnyaako nyaako viacyanidesun cyanidesun

April 12 2018

KaraluchowyBlok
18:24

jupiter2:

The Dog & The Broccoli
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagruetze gruetze

April 11 2018

KaraluchowyBlok
20:21
0182 1bb2 500
dlatego tesknie w milczeniu...
Reposted fromdesperateee desperateee viazupson zupson
20:14
2606 91ce

happymoomin:

Down came a star child (New Moomin 1972)

Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viamuladhara muladhara
KaraluchowyBlok
20:08
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
Reposted fromenchantement enchantement viaoutoflove outoflove
KaraluchowyBlok
20:07
7926 1a8d 500
Reposted fromzciach zciach viamolotovcupcake molotovcupcake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl