Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2016

KaraluchowyBlok
20:32
20:29
8968 5f15 600
Reposted fromdivi divi viaRedPenny RedPenny
KaraluchowyBlok
20:25
KaraluchowyBlok
20:24
7788 09e7
Reposted fromcaraseen caraseen vialumincescence lumincescence
KaraluchowyBlok
20:23
6698 8c9a 600
Reposted fromfungi fungi viawhereistheguru whereistheguru
KaraluchowyBlok
20:23
KaraluchowyBlok
20:18
KaraluchowyBlok
20:15
6187 e1cb
Reposted fromIriss Iriss vianiebalagan niebalagan
KaraluchowyBlok
20:13
KaraluchowyBlok
20:13
KaraluchowyBlok
20:12
Dorastając uczymy się, że nawet ta jedyna osoba po której byś się nie spodziewał nigdy, że Cię skrzywdzi, prawdopodobnie zrobi to. Będziesz miał złamane serce prawdopodobnie więcej niż jeden raz i za każdym razem silniej. Będziesz także łamał serca więc pamiętaj jak się czułeś gdy Twoje było złamane. Będziesz walczył z najlepszym przyjacielem, będziesz oskarżał nową miłość o rzeczy, które zrobiła poprzednia. Będziesz płakał bo czas ucieka za szybko i być może stracisz kogoś kogo kochasz. Rób za dużo zdjęć, śmiej się za często i kochaj jakbyś nigdy nie był skrzywdzony ponieważ każde 60 sekund, które spędzasz smutny to minuta radości, której nigdy nie odzyskasz.
KaraluchowyBlok
20:11
Był koniec sierpnia. Nocami hukały sowy, a nietoperze krążyły bezszelestnie nad domem. Las pełen był szumu, morze - niepokoju. W powietrzu było oczekiwanie i smutek, a księżyc wschodził wielki i złoty. Muminek zawsze najbardziej lubił ostatnie tygodnie lata, ale nigdy dokładnie nie wiedział, dlaczego. Szum wiatru i morza był inny niż zwykle, czuło się w powietrzu odmianę, drzewa stały, jakby na coś czekając. "Tak mi się zdaje, że zdarzy się coś nadzwyczajnego" - pomyślał Muminek.
— Tove Jansson, "W Dolinie Muminków", tłumaczenie: Teresa Chłapowska
Reposted fromhormeza hormeza viamadamebutterfly madamebutterfly
KaraluchowyBlok
19:56
8579 9b74
KaraluchowyBlok
19:55
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko , "Listy"
KaraluchowyBlok
19:55
8155 13bf 600
35.
KaraluchowyBlok
19:55
6756 bece
KaraluchowyBlok
19:55
0329 8fa0
KaraluchowyBlok
19:54
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
KaraluchowyBlok
19:54
3640 c4eb
KaraluchowyBlok
19:53
7083 a980 600
Reposted fromomk omk viamadamebutterfly madamebutterfly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl