Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

KaraluchowyBlok
00:10
Kobieta nigdy się nie zaleca, jedynie wyraża zgodę. W przeciwnym wypadku samiec daje nogę. Ona musi sprawić, by miał wrażenie, że pomysł wyszedł od niego, że to on panuje nad sytuacją. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
00:10
00:09
KaraluchowyBlok
00:09
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem.
I niech przyjdzie piąta,
o ile mamy dalej żyć.
— Szymborska
KaraluchowyBlok
00:04
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaoutoflove outoflove

July 16 2017

KaraluchowyBlok
00:17
zrób mi jakąś krzywdę.
    chcę poczuć.
    mocniej.
    ostrzej.
    dobitniej.
    chcę wiedzieć.
    czuć.
    że jestem dla ciebie nikim
— Jakub Żulczyk
KaraluchowyBlok
00:12
KaraluchowyBlok
00:12
00:11
2111 945d 500

xshaydx:

I could live here… but staying the night was great too.
photo : @xshaydx

Reposted fromAmericanlover Americanlover viabrzask brzask
KaraluchowyBlok
00:10
7933 3440 500
Reposted frompannakreatura pannakreatura viabrzask brzask
00:09
4139 ae0f

merelygifted:

Cracks me up every time.

KaraluchowyBlok
00:09
W chwili, kiedy ktoś obserwuje nasze zachowanie chcąc nie chcąc, dostosowujemy się do wzroku człowieka, który na nas patrzy i nic, z tego co robimy nie jest już prawdą.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromstopme stopme viasgrialux3 sgrialux3

July 15 2017

KaraluchowyBlok
22:41
Reposted fromLane Lane viagruetze gruetze
KaraluchowyBlok
22:39
1740 45b1
KaraluchowyBlok
22:39
0441 8d21
Reposted fromcalifornia-love california-love viacynamon cynamon
22:39
7385 a8a8 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacynamon cynamon
22:38
0256 645f 500
Reposted fromirmelin irmelin viacynamon cynamon
21:34
21:34
3146 dae2 500
Reposted fromEdgi Edgi viamolotovcupcake molotovcupcake
21:34
6048 31a6 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl