Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2017

KaraluchowyBlok
00:15
Tylko temu, kto pyta o szczegóły, można uwierzyć, że rzeczywiście chce zrozumieć drugiego człowieka. Ciekawość szczegółów to sposób na okazanie miłości.
— Alessandro D'Avenia – Biała jak mleko, czerwona jak krew
Reposted fromnyaako nyaako viaExplorers Explorers
KaraluchowyBlok
00:15
KaraluchowyBlok
00:05
7928 cd98
Reposted fromTamahl Tamahl viaRedPenny RedPenny
KaraluchowyBlok
00:05
2176 d301
Reposted fromkaiee kaiee viaRedPenny RedPenny
KaraluchowyBlok
00:04
5085 1ebc
Reposted fromoll oll viaRedPenny RedPenny

January 16 2017

21:56
21:56

January 12 2017

KaraluchowyBlok
00:27

January 11 2017

KaraluchowyBlok
23:56
2132 930f
Reposted fromgaypreacher gaypreacher viakudlaty kudlaty
KaraluchowyBlok
23:54
0556 f678 600
KaraluchowyBlok
23:54
1574 c1f5 600
Reposted fromfungi fungi viadianazet dianazet
KaraluchowyBlok
23:54
Podchodzisz dajmy sobie na to, do człowieka i mówisz: "Jak leci, Joe?". A on ci na to:  "Świetnie, świetnie, lepiej być nie może."
A ty patrzysz mu w oczy i widzisz przecież, że trudno o gorzej.
Jak się tak dobrze przyjrzeć, wszystkim układa się parszywie, wszystkim bez wyjątku. Z czego psia mać, wniosek, że człowiekowi nic nie jest w stanie pomóc.
— Kurt Vonnegut
Reposted fromsecretoflife secretoflife viadianazet dianazet
KaraluchowyBlok
23:54
To fantastyczne - być czyimś wyborem o 2 w nocy. Wiedzieć, że ze wszystkich numerów w spisie kontaktów padło właśnie na Twój, że ta osoba po drugiej stronie słuchawki wie, że może na Ciebie liczyć nawet o tak nieludzkiej godzinie. Pewnie, wolałabym żeby ta osoba smacznie spała. Ale skoro nie śpi i wybiera właśnie mnie jako towarzysza swojej niedoli -  lepszego komplementu sobie nie mogę wyobrazić.
— popatrzcie czasem na telefony w środku nocy z tej perspektywy.
Reposted frommrrru mrrru viadianazet dianazet
KaraluchowyBlok
04:22
2087 caf5
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialonely-girl lonely-girl
KaraluchowyBlok
04:22
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viakudlaty kudlaty
KaraluchowyBlok
04:22
Są takie cztery słowa, które usłyszane na powitanie dają mi jakieś, być może złudne, poczucie bliskości z facetem.

Chodź, coś Ci pokażę.

Bo kiedy ledwie zdejmiesz płaszcz, a on już chce, żebyś poszła z nim i coś zobaczyła, to przecież tak, jakby na to właśnie czekał cały dzień. Jakbyś była pierwszą osobą, której chciał się pochwalić swoim odkryciem.

Chodź, coś Ci pokażę.
— unspoken/thought
Reposted fromunspokenthought unspokenthought viakudlaty kudlaty
KaraluchowyBlok
04:20
6489 0b01
Reposted fromkarmacoma karmacoma viazeberko zeberko
KaraluchowyBlok
04:19
2547 cb33
It's okay. Come cuddle.
Reposted fromfalconwing falconwing vialonely-girl lonely-girl
KaraluchowyBlok
04:19
0154 eb8e
Reposted fromkreatura kreatura vialonely-girl lonely-girl
KaraluchowyBlok
04:19
Przepraszam, że żyję
Przepraszam, że piję
Przepraszam, że tyję
Choć szczęścia mi brak
Przepraszam, że minę
Przelotnie jak ptak.
Przepraszam, że nie jem
Przepraszam, że jem
Przepraszam, że nie wiem
Przepraszam, że wiem.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromatris atris viakudlaty kudlaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl