Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2016

KaraluchowyBlok
21:39
8641 4abf
Reposted fromneza neza viathereover thereover
KaraluchowyBlok
21:38
4830 428f
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viamaua maua
KaraluchowyBlok
21:38
6523 148e 600
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viamaua maua
KaraluchowyBlok
21:38
0087 8307
Reposted fromsiegmunda siegmunda
KaraluchowyBlok
21:23
0116 060b
pieprzony rów mariański.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
KaraluchowyBlok
21:23
0139 747c
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
KaraluchowyBlok
21:22
0149 7f1b
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
KaraluchowyBlok
21:21
2436 15b2
Reposted fromcarly carly viaExplorers Explorers
KaraluchowyBlok
21:21
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaExplorers Explorers
KaraluchowyBlok
21:21
Mała, są mężczyźni, którzy nigdy by nie zdradzili. Są mężczyźni, którzy nigdy nie pozwoliliby ci samej płakać, a zwłaszcza z ich powodu. Są mężczyźni, którzy pokonaliby setki kilometrów tylko po to, żeby cię przytulić. Są mężczyźni, dla których oczywistą przyjemnością byłoby robienie ci mniejszych i większych prezentów. Są mężczyźni, którzy nie potrafiliby ukryć swojej miłości do ciebie przed całym światem. Są mężczyźni, dla których byłabyś ważniejsza, niż ktokolwiek i cokolwiek innego. Są tacy mężczyźni i dobrze o tym wiesz.
To ci mężczyźni, o których opowiadają ci koleżanki. To te miłości, których zazdrościsz bliższym i dalszym znajomym. To te związki, na podstawie których pisze się poradniki.
I jeżeli są tacy mężczyźni, to wszystkim innym zatrzaśnij drzwi przed nosem, a jeżeli mieli już kiedyś do nich klucz, to zmień zamki.
— ze strony na fcb. "Listy do Małej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaExplorers Explorers
KaraluchowyBlok
21:20
1916 207b
KaraluchowyBlok
21:20
Reposted frommrrru mrrru viapolewej polewej
KaraluchowyBlok
21:20
BuntowniczyBartek
Reposted frompankamien pankamien viapolewej polewej
KaraluchowyBlok
21:19
2429 701e
Reposted fromkatsiu katsiu viapolewej polewej
KaraluchowyBlok
17:57
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaExplorers Explorers
KaraluchowyBlok
17:57
8509 973a
Anna Świrszczyńska
Reposted fromlavelinier lavelinier viaExplorers Explorers
KaraluchowyBlok
17:56
0499 cc37
Reposted fromstroschek stroschek viaExplorers Explorers
KaraluchowyBlok
17:21
7596 f5b3
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianataa nataa
KaraluchowyBlok
17:20
6819 fada
Reposted fromMatalisman Matalisman viaExplorers Explorers
KaraluchowyBlok
17:09
9103 98b4
Reposted fromnyaako nyaako vianataa nataa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl